13 jan 2023

Invitation til foredragskonkurrence i forbindelse med afholdelse af selskabets årsmøde den 23.-24. marts 2023alle nyheder

af Gitte Bramstorp

Dansk Epilepsi Selskab inviterer til foredragskonkurrence i forbindelse med selskabets årsmøde den 23.-24. marts 2023, Comwell Middelfart.

Regler

  1. Foredragsholderen skal være under 40 år.
  2. Foredraget skal dreje sig om resultater af egen forskning.
  3. Foredraget skal afholdes på engelsk.
  4. Foredraget skal vare 8 minutter og der vil være 2 minutter til spørgsmål.
  5. Vinderne udpeges af Dansk Epilepsi Selskabs bestyrelse.

Første præmie:                          10.000 kr.

Anden præmie:                           5.000 kr.

Tredje præmie:                           3.000 kr.

For at blive registreret i foredragskonkurrencen bedes du sende kontaktinformation (adresse, mobil og e-mail) samt abstract til formand for DES, Jakob Christensen, jakob@clin.au.dk

Abstract skal være udfærdiget på engelsk og indeholde:Title, Authors, Affiliations

Abstract text: Introduction, Methods, Results and Conclusion (max 300 words)

Funding

Tilmeldingsfrist: 14. februar 2023