Bestyrelse

Vedtægter: §6. ”Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at der hvert år er 3 henholdsvis 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.”

 

Formand Jakob Christensen
Overlæge, ph.d., dr.med.
Neurologisk afdeling
Aarhus Universitets Hospital
jakob@farm.au.dk
Valgt 2018
Næstformand Noémi B. Andersen Overlæge, dr.med.,
koordinerende afsnitsleder
Epilepsiklinikken, Neurologisk Klinik
Rigshospitalet
noemi.becser.andersen.01@regionh.dk
Valgt 2013 Genvalgt 2015, 2017 og 2019
Sekretær Christoph Beier
Overlæge
Neurologisk afdeling
Odense Universitetshospital
christoph.beier@rsyd.dk
Valgt 2019
Kasserer Lars Hageman Pinborg
Overlæge, dr.med.
Epilepsiklinikken, Neurologisk Klinik & Neurobiologisk forskningsenhed
Rigshospitalet
lars.pinborg@nru.dk
Valgt 2018
Elena Gardella
Overlæge
Neurofysiologisk afdeling Epilepsihospitalet Filadelfia
elga@filadelfia.dk
Valgt i 2014 Genvalgt 2016 og 2018
Mads Henrik Ravnborg
Lægelig direktør
Epilepsihospitalet Filadelfia
maher@filadelfia.dk
Valgt i 2019
Christina Engel Høi-Hansen
Overlæge, dr.med.
BørneUngeKlinikken
Rigshospitalet
chh@dadlnet.dk
Valgt i 2019

Kontaktperson i Lægeforeningen Gitte Bramstorp Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Tlf.: 35 44 81 35 (Direkte) E-mail: gib@dadl.dk