Epilepsi

Epileptiske anfald er defineret ved episodisk optræden af symptomer på abnorm aktivitet i hjernen forårsaget af neuronal hypersynkronisering.

Diagnosen epilepsi bygger på gentagne spontant forekommende epileptiske anfald.

Epilepsi er således karakteriseret ved vedvarende tendens til at udvikle epileptiske anfald. Definition og klassifikation er under løbende revision. Seneste forslag til definition ved den Internationale League Aganist Epilepsy* på følgende måde:

Epilepsi defineres som,

1: En tilstand, hvor der er forekommet mindst 2 uprovokerede epileptiske anfald med mere end 24 timer imellem.

2: En tilstand, hvor der er forekommet eet uprovokeret epileptisk anfald og hvor sandsynligheden for at yderligere epileptiske anfald i løbet af de næste 10 år skønnes væsentlig (> 60 %).

 

*R.S.Fisher, C.Acevedo, A.Arzimanoglou, A.Bogacz, J.H.Cross, C.E.Elger, J.Engel, Jr., L.Forsgren, J.A.French, M.Glynn, D.C.Hesdorffer, B.I.Lee, G.W.Mathern, S.L.Moshe, E.Perucca, I.E.Scheffer, T.Tomson, M.Watanabe, S.Wiebe, ILAE Official Report: A practical clinical definition of epilepsy, Epilepsia 55 (2014) 475-482