24 mar 2015

Høring: NKR for udredning og behandling af epilepsi hos børn og ungealle nyheder

af Gitte Bramstorp

Sundhedsstyrelsen har sendt national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge i høring.

Cirka 55.000 danskere har epilepsi. En fjerdedel heraf er børn og unge under 18 år. Hvis ikke disse børn og unge diagnosticeres og behandles optimalt, kan det påvirke deres kognitive og sociale udvikling.

Derfor har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge.

Retningslinjen giver  evidensbaserede anbefalinger for, hvordan udredningen af epilepsi bør foregå, så man sikrer en korrekt og hurtig diagnostik. Herunder hvilke børn og unge, der skal have foretaget MR skanning og langtids video-EEG.

Retningslinjen giver også anbefalinger for flere områder indenfor behandlingen af epilepsi. Blandt andet anbefales buccalt midazolam som behandling ved akutte anfald for de fleste børn.

Retningslinjen omhandler også anbefalinger for hvornår antiepileptisk behandling kan nedtrappes eller stoppes.

Endelig anbefaler retningslinjen en række behandlingsalternativer til de børn og unge med epilepsi, som ikke responderer på antiepileptisk medicin. De anbefalede alternativer er epilepsikirurgi, ketogen diæt og nervus vagus stimulation.

Retningslinjen er i høring frem til den 9. april 2015.

Link

Høringsportalen