16 feb 2021

Status Epilepticus møte 27-28 mai 2021 – DIGITALT MØTEalle nyheder

af Gitte Bramstorp

I forbindelse med Norsk Epilepsiselskaps årsmøte 28.05.21 vil det bli holdt et eget symposium om status epilepticus – “1st Nordic Status Epilepticus Meeting” 27-28 mai i år. Dette skulle i utgangspunktet holdes i Bergen, men vil i stedet bli avholdt digitalt.

Møte burde være interessant for alle som arbeider med epilepsi og nevrologi. Status epilepticus er en av de vanligste akutt-nevrologiske tilstandene vi har. Samtidig er det fortsatt mye usikkerhet rundt behandling. Håper dere kan videresende dette til flest mulig innen deres avdelinger og sykehus. Burde også være interessant for akuttmedisinere, intensiv og anestesileger.

Dette blir et veldig fint møte med mange gode norske presentasjoner, men også med flere internasjonale topp-forskere på programmet. Andrea Rossetti fra Sveits har bred erfaring fra nevrointensiv overvåkning og behandling av status epilepticus. Sandor Beniczky fra Danmark arbeider særlig med EEG og nevrofysiologi ved status mens Hannah Cock fra London er en av verdenslederne innen feltet og har blant annet vært sentral i den nylig gjennomførte ESETT studien av effekt av ulike andrelinjepreparater ved status.

Påmelding via: https://desitin.pameldingssystem.no/1st-nordic-status-epilepticus-meeting

FRIST FOR PÅMELDING: 01.05.21

Følg også med på nettsiden til Norsk Epilepsiselskap: http://www.epilepsiselskapet.no

Program – SE møte program