Selskabet

Dansk Epilepsi Selskab blev stiftet i 1970, som den danske afdeling af The International League Against Epilepsy www.ilae.org/

Bestyrelsen består af 7 medlemmer som vælges for 2 år af gangen.

Selskabet arbejder for:

  • at facilitere uddannelse i epileptologi – for eksempel i form af afholdelse af videnskabelige møder, nationale og internationale kurser, formidling af viden og evidens via hjemmesiden. Overskud i DES kan gå til kongresdeltagelse (for medlemmer).
  • at facilitere rekruttering af læger og forskere til epileptologi.
  • at stimulere til epileptologisk forskning – for eksempel ved annoncering af lokale foredragskonkurrencer på foreningens hjemmeside, etablere og vedligeholde forskningskreds.
  • at samarbejde med Epilepsiforeningen.
  • at være garant for udvikling og kvalitet.

aktivt at forholde sig til etiske spørgsmål – bl.a. i forhold til samarbejdet med medicinalindustrien.

Hvis du ønsker at blive medlem af Dansk Epilepsi Selskab, bedes du udfylde indmeldelsesblanketten, som du finder her:

Indmeldelse i Dansk Epilepsi Selskab

Du vil efterfølgende modtage besked om optagelse.

Medlemskab koster 400 kr. årligt.