Bestyrelse

Vedtægter: §6. ”Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at der hvert år er 3 henholdsvis 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.”

 

Formand Jakob Christensen
Professor, overlæge, ph.d., dr.med.
Neurologisk afdeling
Aarhus Universitets Hospital
jakob@farm.au.dk
Valgt 2018 Genvalgt 2020, 2022 og 2024
Næstformand Maria J. Miranda
Overlæge, ph.d.
Afdeling for Børn og Unge
Herlev Hospital
maria.jose.miranda.gimenez-rico@regionh.dk
Valgt 2021 Genvalgt 2023
Sekretær Christoph Beier
Overlæge
Neurologisk afdeling
Odense Universitetshospital
christoph.beier@rsyd.dk
Valgt 2019 Genvalgt 2021 og 2023
Kasserer Henning Piilgaard Hansen
Overlæge
Neurologisk afdeling
Sjællands Universitetshospital, Roskilde Universitetshospital
hpih@regionsjaelland.dk
Valgt 2023
Elena Gardella
Overlæge
Neurofysiologisk afdeling
Epilepsihospitalet Filadelfia
elga@filadelfia.dk
Valgt 2014 Genvalgt 2016, 2018, 2020, 2022 og 2024
Lars Hageman Pinborg
Overlæge, dr.med.
Epilepsiklinikken, Neurologisk Klinik & Neurobiologisk forskningsenhed
Rigshospitalet
lars.pinborg@nru.dk
Valgt 2018 Genvalgt 2020, 2022 og 2024
Harald Settergren Møller
Overlæge
Epilepsihospitalet Filadelfia
Neurologisk afdeling
hamol@filadelfia.dk
Valgt 2024

Kontaktperson i Lægeforeningen Gitte Bramstorp
Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Tlf.: 3544 8135 (Direkte) E-mail: gib@dadl.dk