18 aug 2022

Lennart Grams Mindefond til Epileptologisk Forskning – legatalle nyheder

af Gitte Bramstorp

Formål
Fondet støtter enhver form for forskning med relation til epileptologi.

Legatportion
Der uddeles i alt cirka 30.000 kr. i en eller flere portioner.

Ansøgning
Der er intet ansøgningsskema. Ansøgningen skal indeholde en udførlig redegørelse for det projekt, hvortil der søges støtte, inkl. undersøgelsens budget. Der bedes oplyst, om der søges støtte fra anden side. Relevant curriculum vitae, inkl. publikationsliste samt oplysning om, hvor projektet tænkes udført skal vedlægges.

Ansøgning fremsendes med mail til sekretær for Dansk Epilepsi Selskab, Christoph Beier, christoph.beier@rsyd.dk.

Kun medlemmer af Dansk Epilepsi Selskab kan søge.

Ansøgningsfrist
25. september 2022 kl. 23.59 (modtagelse af ansøgning bekræftes ved mail).