25 feb 2016

”Inge Berthelsens legat – Fonden”alle nyheder

af Gitte Bramstorp

Du kan læse om ansøgning mm. på:

http://www.epilepsiforeningen.dk/nyheder/vis/aabent-for-ansoegninger-til-fonden/