01 apr 2020

Epilepsi og CoVID-19alle nyheder

af Bitten

Epilepsirelevant information i forbindelse med CoVID-19.

  1. Generel forslag til forholdsregler ved epilepsi og CoVID-19 udarbejdet af EpiCare.
  1. Oversigt over interaktioner mellem epilepsimedicin og medicin som man kunne finde på at bruge til behandling ved CoVID-19 infektion.

Der findes i øvrigt opdateret information til patienterne via Epilepsiforeningen https://www.epilepsiforeningen.dk/nyheder/coronavirus-hvad-betyder-det-for-mennesker-med-epilepsi/

COVID-19 and Epilepsy_ERN EpiCARE_Recommendations

Antiepileptic drugs interactions in COVID-19