08 jan 2018

Nordic Neuropaediatric Conference 6-8 September 2018alle nyheder

af Gitte Bramstorp

Dansk Neuropædiatrisk Selskab afholder nordisk konference ‘Nordic Neuropaediatric Conference’ 6-8 september 2018 i København, se vedhæftede program og www.nnps2018.dk. Programmet med danske og internationale oplægsholdere omhandler bla. epilepsi, bevægeforstyrrelser, metaboliske sygdomme, cerebral parese og palliation.

Program NNPS conference