Referenceprogram

Udarbejdelse af referenceprogrammer er en måde systematisk at søge og sammenfatte videnskabelige forskningsresultater og klinisk erfaring vedrørende relevante kliniske problemstillinger og omsætte dem til anbefalinger.

De fundne anbefalinger graderes efter styrken af den tilgrundliggende evidens. Referenceprogrammer er således en måde at kortlægge evidensen for tiltag inden for en række kliniske problemstillinger, i dette tilfælde udredning og behandling af epilepsi.